Skip to content
Home » Blog » Nazwa dla biurowca

Nazwa dla biurowca

  Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice to jedne z najbardziej gorących miast na biurowej mapie Polski. W ostatnich latach powstawało w nich najwięcej biurowców.

  Popyt na nowoczesne, wysokiej jakości powierzchnie biurowe nie tylko przełożył się na ilość nowych inwestycji, ale wymusił na właścicielach starszych biurowców konieczność ich modernizacji.

  Częstokroć wraz z budynkami zmieniały się nazwy obiektów, które nie chciały być kojarzone z okresem dzikiego kapitalizmu, czy, co gorsza, okresem przed 1989 rokiem. Zmiana klasy budynku siłą rzeczy wymuszała zmianę nazwy, która sygnalizowała wyższą jakość i odmienne pozycjonowanie na rynku.

  Nazwa dla biurowca, czyli szkolne błędy

  Choć nazwa odgrywa niebagatelną rolę w komunikacji marketingowej obiektów biurowych nadal bardzo często jej autorami są pracownicy firmy deweloperskiej, inwestorzy lub przypadkowi pomysłodawcy, nadsyłający swoje propozycje do konkursu.

  Szczególnie ta ostatnia praktyka dziwi, bowiem profesjonalna nazwa powinna być wynikiem strategii marki i ścisłych, wielowymiarowych kryteriów.

  Przesłanką za wybieraniem nazw w drodze konkursu najczęściej jest chęć zmniejszenia kosztów, choć czasami tłumaczona bywa argumentem z inteligencji zbiorowej. Proverbium vox populi, vox Dei, w tym przypadku będzie złym doradcą.

  Ogłaszający konkursy liczą także na przypadkową perełkę nazewniczą. Najczęściej jednak tego rodzaju konkursy skutkują rozczarowaniem, stratą czasu i opóźnieniami we wprowadzeniu biurowca na rynek.

  Cechy dobrej nazwy biurowca

  Skuteczna nazwa, w tym także nazwa biurowca, powinna powodować reakcje znane z modelu AIDA (attention, interest, desire, action). Musi zwracać na siebie uwagę formą językową, znaczeniem, brzmieniem oraz sposobem dopasowania do obiektu. Przy czym, dopasowanie wcale nie musi być syntoniczne.

  Nazwa nie musi wyrażać charakteru i funkcji obiektu, może odbiorcę zaskakiwać kontrastowym znaczeniem lub podsuwać mu naprawdę intrygujące skojarzenia. Lub sugestywnie wzywać go do działania.

  Bazujące na wrażeniu oczywistego dopasowania nazwy biurowców powoli odchodzą do historii. Nieoczywiste, łamiące reguły, dopasowane na zasadzie gry z konwencjami nazewniczymi i przyzwyczajeniami odbiorców, są dziś zdecydowanie w modzie.

  Nazwa dla biurowca, czyli jaką mamy misję?

  Inną kwestią, rzadko obecną w nazwach biurowców, jest wskazanie za jej pomocą misji operatora, właściciela przestrzeni biurowej. Trudno uznać to za błąd, ale na pewno możemy mówić o stracie szansy. Możliwości przekazania wartości, atrybutów marki za każdym razem, gdy nazwa będzie używana.

  Czasami warto odejść od utartych, sprawdzonych rozwiązań, tym bardziej, że rynek coraz chętniej promuje nieszablonowe rozwiązania.

  Wymusza je szalona konkurencja, niezdrowe naśladownictwo oraz ogromna ilość nazw. Tradycyjne konwencje nazewnicze zostały już wyeksploatowane i siłą rzeczy nie są w stanie zapewnić pożądanej unikalności.

  Jeśli jesteś zainteresowany/a stworzeniem nazwy dla pizzerii, wybierz jeden z planów ofertowych:

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.